Facebook Twitter
seorankboss.com

Khi SEO Lấy Giá Trị Ra Khỏi Trang Web

Đăng trên Bước Dều 28, 2022 bởi Barrett Florin

Để đạt được SEO số 1 (SEO) số 1 đó có thể là công cụ webmasters cần sử dụng trong gần như mọi trường hợp. Một số cuốn sách đã được viết bao gồm SEO. Một lựa chọn rất lớn các trang web bao gồm vấn đề này và đưa ra nhiều lời khuyên. Có rất nhiều thông tin liên quan đến chủ đề này - nó cực kỳ khó tiêu hóa. Webmasters có tất cả những gì họ muốn được cung cấp bởi tay của họ bất cứ lúc nào và ngoài ra chia sẻ dữ liệu.

Google (ví dụ) thay đổi các hướng dẫn liên tục và truyền lại những điều này thường có nghĩa là một trang web giảm xuống bên dưới SERP được gửi trên bất kỳ tìm kiếm nào. Việc tìm kiếm kết quả SEO tốt nhất là trên đồng hồ, 365 ngày mỗi năm.

Như với bất cứ điều gì sẽ có những cá nhân đi một bước quá nhiều.

Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm không phải là bất kỳ ngoại lệ. Bạn có những chiếc mũ đen sử dụng mọi thủ thuật hợp pháp hoặc bất hợp pháp để cải thiện định vị kết quả công cụ tìm kiếm của trang web của họ và bạn cũng có cái gọi là mũ trắng chơi theo hướng dẫn và chỉ sử dụng các công cụ và thủ thuật SEO hợp pháp. Và bạn có những cá nhân chỉ làm nó quá mức. Họ xây dựng các trang web của họ được tối ưu hóa hoàn toàn cho các công cụ tìm kiếm khác nhau nhưng cuối cùng dường như bỏ qua người dùng. Các trang web này được lấp đầy với các từ khóa và cụm từ chính xung quanh.

Điều hướng và trình bày nội dung được tối ưu hóa cho công cụ tìm kiếm internet nhưng chúng dường như hoàn toàn bỏ qua yếu tố con người. Có, lái xe đến trang web từ SE là tuyệt vời. Nhưng hãy tưởng tượng nếu trang web khó điều hướng cho khách truy cập vì nó được tối ưu hóa cho các công cụ tìm kiếm hơn là cho khả năng sử dụng? Một trang web internet không đáp ứng các yêu cầu của con người được thiết lập là thất bại.

Có số lượng 1 điểm trong các công cụ tìm kiếm sẽ không thành hiện thực trong lợi nhuận và doanh thu cao hơn nếu trang web sẽ không đáp ứng các yêu cầu cơ bản cho con người đến a) điều hướng trang web đúng cách và b) để khám phá những gì họ đang tìm kiếm trong một cách dễ dàng . Các bài viết chứa đầy chính xác cùng một từ khóa rất khó học và thông tin mà người dùng muốn rất khó trích xuất. Liên kết đến các trang phụ được đề cập dưới các từ khóa nhiều lần có thể gây khó khăn cho việc đạt được thông tin mà một cá nhân muốn. Một trải nghiệm cá nhân chắc chắn sẽ gây thất vọng và có thể dẫn đến một cá nhân chuyển sang các trang web khác có thể cung cấp thông tin theo một cách thích hợp. Bạn có thể tìm thấy các webmasters khác có thể đạt được vị trí xếp hạng công cụ tìm kiếm cao nhưng vẫn cung cấp trải nghiệm thỏa mãn cho người dùng trên trang web ?.