Facebook Twitter
seorankboss.com

Bắt đầu Kinh Doanh Internet Dựa Trên Nhà

Đăng trên Tháng Một 16, 2024 bởi Barrett Florin

Có nhiều kỹ thuật từ đây bắt đầu một doanh nghiệp trực tuyến dựa trên nhà có thể trở thành một niềm vui để tiến hành. SEO hoặc SEO là một trong số này. Đây có thể là một công cụ được sử dụng rộng rãi để tiếp thị bảng xếp hạng của trang web của một người. Nhưng tại sao bảng xếp hạng của trang của tôi rất quan trọng bất cứ khi nào bắt đầu kinh doanh trực tuyến dựa trên nhà? Tôi đã các sản phẩm và/hoặc dịch vụ tuyệt vời, hỗ trợ khách hàng tuyệt vời, truy vấn trả lời được cá nhân hóa, v.v. Nói một cách đơn giản là tôi đang cho điều tốt nhất có - và tại sao SEO tiếp tục quan trọng khi bạn xếp hạng trang web của tôi.

Đây thực sự là một câu hỏi đặt ra nhiều lần nếu bạn không quen hoạt động trực tuyến, bất cứ khi nào bắt đầu kinh doanh trực tuyến tại nhà. Có thể đánh giá giải pháp từ các số liệu thống kê tiếp theo:

  • Lưu lượng truy cập được tạo ra cho một trang web internet, khoảng 90 % trong số đó, là thông qua các tìm kiếm hữu cơ được hoàn thành với các từ khóa trên các thanh tìm kiếm trên SE phổ biến.
  • Lưu lượng hữu cơ vượt xa số lượng lưu lượng truy cập được tạo ra thông qua tất cả các khách hàng tiềm năng được đưa ra, tức là quảng cáo, biểu ngữ, liên kết, vv
  • Nếu trang web của bạn không tìm thấy trên ba trang kết quả ban đầu của tìm kiếm, bạn thường không tồn tại, bởi vì từ đó trên Surfer sẽ nhập các từ khóa khác.
  • Ngay cả với sự ra đời của rất nhiều phương pháp tuyệt vời và hi-fi, SEO vẫn có lẽ là công cụ hiệu quả nhất để quảng bá cũng như hiệu quả nhất về chi phí.
  • Xếp hạng trang web của bạn có thể tăng từ 300 sang ba người ban đầu chỉ với một điều chỉnh nhỏ trong chiến lược SEO và từ khóa. Nó thực sự là đơn giản và mạnh mẽ hiệu quả.
  • Nhìn vào các số liệu thống kê và tuyên bố đã nói ở trên, bạn sẽ muốn thu thập một bức tranh đơn giản trong suy nghĩ của bạn về SEO quan trọng thường là đối với việc bắt đầu kinh doanh trực tuyến tại nhà của bạn. Sử dụng SEO đến mức độ hoàn hảo có thể liên tục được thực hiện thông qua các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ trang web chuyên nghiệp. Khi yêu cầu họ hành động, hãy nhớ ba yếu tố chính tối ưu hóa SEO:

  • Liên kết thích hợp của trang tiêu đề với nội dung trang web: Thật tốt khi biết rằng bất cứ khi nào bắt đầu một doanh nghiệp trực tuyến dựa trên nhà, bạn sẽ cần một trang tiêu đề được từ tốt với các từ khóa mô tả chính xác trong đó. Điều này có thể thu hút con mắt của SE tốt nhất và xác định trang web của bạn trong các tìm kiếm hữu cơ.
  • Công cụ tìm kiếm Sử dụng "Nhện" để bổ sung từ khóa cho các trang web. Nhện sẽ lấy trang web của bạn phù hợp với mã hóa và đánh dấu trang của bạn và các từ khóa của riêng nó. Nhện giảm tốc nếu chúng gặp bảng và mã hóa không chính xác. Do đó, tránh các bảng trừ khi được yêu cầu nghiêm ngặt và đảm bảo mã hóa chính xác các trang ròng của trang web của một người.
  • Đăng ký bằng thủ công của SE. Sự hiện diện của bạn được buộc trực tiếp theo khả năng của công cụ tìm kiếm internet để nhận ra trang web của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn đăng ký thủ công vì ngày nay hầu hết SE sẽ từ chối các mục tự động.
  • SEO là một công cụ tuyệt vời bất cứ khi nào bắt đầu kinh doanh trực tuyến tại nhà. Hãy nhớ rằng bạn nên được nhìn thấy, để kết nối và bám vào bề mặt của danh sách tìm kiếm.